Schuldhulpverlening Den Bosch voor u kunnen betekenen

Als je schulden hebt, dan kun je daar hulp of advies bij krijgen. Zo kun je in het kader van schuldhulpverlening in Den Bosch aankloppen bij een wijkteam, maatschappelijk werk of bij de specialistische dienstverlening zoals die bij de gemeente is geregeld. De schuldhulpverlening in Den Bosch zal in eerste instantie proberen tot een akkoord te komen met jouw schuldeisers, iets dat ook wel het minnelijke traject genoemd wordt. Mocht dit nou niet lukken, dan is er nog het wettelijke traject, ook wel WSNP genoemd.

 

Schuldhulpverlening Den Bosch

 

Eerst intakegesprek

Neem je de professionals van schuldhulpverlening in Den Bosch in de arm, dan zullen ze je vertellen dat het minnelijke traject uit twee fases bestaat. De eerste fase is de stabilisatiefase. Je hebt je bij de schuldhulpverlening in Den Bosch gemeld en er volgt een intakegesprek. Op basis daarvan wordt er een plan van aanpak gemaakt en kan gekozen worden voor budgetbeheer of beschermingsbewind. In de stabilisatiefase wordt vaak nog geen contact gezicht met de schuldeisers.

Voorwaarden schuldhulpverlening

Fase twee is de schuldregelingsfase. In deze fase neemt schuldhulpverlening in Den Bosch contact op met de schuldeisers en doet hij namens jou een betalingsvoorstel. Als de schuldeisers die je hebt akkoord gaan met de voorstelen en als jij je drie jaar lang aan de geldende voorwaarden houdt die gelden voor de regeling, dan worden na die drie jaar de rest van de schulden kwijtgescholden. Tijdens de intake zal de professional van schuldhulpverlening in Den Bosch je ook de voorwaarden vertellen om in aanmerking te komen voor de schuldregeling. Zo mag je geen nieuwe schulden maken en dienen de vaste lasten op tijd betaald te worden, Bovendien moet je een schuldregelingsovereenkomst ondertekenen en moet je steeds de maximale afloscapaciteit inzetten om zo de schulden af te lossen.

‘Vrij te laten bedrag’

De specialist in schuldhulpverlening in Den Bosch berekent het maandelijkse bedrag dat je kunt betalen om de schulden af te lossen. In eerste instantie wordt een ‘vrij te laten bedrag’ berekend. Dit is een bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te kunnen leven. Neem je het netto-inkomen min dit vrij te laten bedrag dan kom je uit op de afloscapaciteit. Deze methode wordt in zowel het minnelijke als gedurende een wettelijk traject gehanteerd. Pas als alle schuldeisers akkoord zijn, kan gesteld worden dat de minnelijke schuldregeling een feit is. Deze regeling kent vervolgens weer hulp in de vorm van schuldbemiddeling of schuldsanering/saneringskrediet.